Plavsko – Gusinjski Merhamet iz Njemačke

Specijalno priznanje za organizovan doprinos dijaspore

Formirano je prije 20 godina, sa željom da pomognu svom zavičaju – i šire kome je pomoć potrebna, Sredstva obezbjedjuju članovi svojim članarinama, donacijama i organizovanjem donatorskih skupova.

Samo u proteklih godinu dana, članovi udruženja su uspjeli da sakupe i obezbijede:

– oko 4,000 eura za Medresu u Podgorici

– oko 3,000 eura u novcu i šleper robe u vrijednosti od gotovo 30,000 eura za djecu sa smetnjama u razvoju, a u okviru akcije „Za srećnije djetinjstvo“

– donaciju za Dom za stara lica u Bijelom Polju, čija je vrijednost procijenjena na preko 18,000 eura.

Danica Đorojević iz Centra za iseljenike uručuje nagradu g. Beki Selimanjinu