TELENOR

KATEGORIJA ZA NAJBOLJI PROJEKAT NA NACIONALNOM NIVOU

telenor

Sa ciljem doprinosa očuvanju životne sredine, Telenor je, po prvi put u Crnoj Gori pokrenuo veliku akciju reciklaže starih mobilnih telefona. Projektom STARI TELEFON, NOVI ŽIVOT, Telenor je uzeo aktivno učešće u rješavanju rastućeg problema elektronskog otpada i podizanju ekološke svijesti crnogorske javnosti.

Uz svaki vraćeni mobilni telefon, kompanija Telenor je odvajala po 1 euro , a novac je inicijalno bio usmjeren ka podršci rješavanju tri prepoznata problema očuvanja zivotne sredine u Crnoj Gori: “cvjetanje“ mora u bokokotorskom zalivu, ,,sušenje” šuma na sjeveru države i smanjeni broj ptica na Skadarskom jezeru.  Međutim, kako je kampanja prevazišla i najoptimističnija predviđanja same kompanije, uključena su još dva projekta:

“Obilježavanje kolonija morskih lastavica na Skadarskom jezeru” I “Prevencija širenja opasne alge poznate kao -tumor Mediterana“  Od strateškog značaja je i partnerstvo uspostavljeno u ovom projektu, gdje su partneri Telenora: Prirodnjački muzej Crne Gore, Institut za biologiju mora iz Kotora i Uprava za šume iz Pljevalja.

Korisnici Telenor mreže imali su i mogućnost da nezavisno od akcije reciklaže, putem servisa SMS Reciklaža, doniraju 50 centi (bez uračunatog PDV-a) za podršku navedenim projektima. Za godinu dana trajanja kampanje prikupljeno je preko 30.000 starih mobilnih telefona, što znači i isto toliko eura za adresiranje ranije navedenin problema očuvanja životne sredine.

Pored ovog projekta, u protekle 4 godine Telenor, do nedavno Promonte, pružio je podršku velikom broju institucija i organizacija:

  • Finansijska podrška, odnosno kupovina neophodnih aparata bolnicama u Crnoj Gori – opšte bolnice u Bijelom Polju (30.000 eur), Pljevljima (30.000 eur), Brezovik (50.000 eur), Dom zdravlja Pljevlja (30.000 eur), Dječija bolnica KCCG (30.000 eur)
  • kupovina informatičke opreme osnovnim školama u seoskom području (Pavino Polje – 10.000 eur i Vidrovan – 10.000 eur),
  • finansijska pomoć Domu u Bijeloj (10.000 eur),  Zavodu za rehabilitaciju invalidne djece i omladine (10.000 eur), Javnoj ustanovi Komanski most (20.000 eur), JU  “1. jun“ (20.000 eur)
  • rekonstrukcija Doma za stare Risan (20.000 eur)
  • žrtvama i njihovoj rodbini poslije željezničke saobraćajne nesreće na Bioču u januaru 2006. godine 120.000 EUR
  • uspješna saradnja sa Gradskim pozorištem iz Podgorice realizacijom četri predstave: “Vilenjak”, “Udri ženski”, “Tri praseta” i “Instant seksualno vaspitanje” (20.000 eura).
  • akcija dodjele mobilnih telefona đacima pješacima, već 4 godine, i oko 300 dodijeljenih telefona, kao i 1.700 mobilnih telefona lučonošama svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori
  • projekat uspostavljanja filtera za onemogućavanje pristupa preko mobilnog telefona sajtovima sa dječijom pornografijom, koji Telenor realizuje u saradnji sa crnogorskom Upravom policije.