TREBJESA AD Nikšić

KATEGORIJA ZA DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

trebjesa

Podrška Pivare Trebjesa je primijećena u skoro svim oblastima života i rada lokalne zajednice, uz istovremeno građenje partnerskih odnosa sa vladinim institucijama i nevladinim organizacijama u realizaciji dugoročnih projekta. Najčešće se radi na poboljšanju socijalnih uslova zajednice ali i kroz podršku obrazovnim, kulturnim i sportskim institucijama i manifestacijama. Evo i primjera podrške:

  • Centru za socijalni rad Nikšić dodijeljeno je 2,000 EUR za pomoć najugroženijim porodicama
  • 1,500 EUR  je opredijeljeno za opremanje nikšićkog Dnevnog centra za djecu sa teškoćama u razvoju
  • Donacija od 5,000 EUR udruženju paraplegičara Plegije, za adaptaciju prilaza saobraćajnica,
  • Podrška projektu NVO Alfa Centar, za projekat „Maj, mjesec dječije bezbjednosti u saobraćaju“, u iznosu od 1,000 EUR (inače, nominacije Pivare za nagradu je i došla od Alfa Centra, što je dodatni pokazatelj posvećenosti kompanije da podršku lokalnoj zajednici ostvaruje gradeći partnerske odnose)

Zatim:

  • Već 3 godine stipendiraju se najbolji studenti Metalurško-tehnološkog fakulteta, smjer Zaštita životne sredine, tako da je zaključno sa ovom godinom, 12 studenata ovog smjera dobilo finasijsku podršku Pivare u ukupnom iznosu od 7,500 EUR
  • Kampanja „Kad pijem-ne vozim“ , koja je započeta je 2008. godine, a ima za cilj da upozorava javnost o rizicima koje sa sobom nosi vožnja u alkoholisanom stanju (do sada opredijeljeno za kampanju 25,000 EUR)
  • Takođe, obezbjedjena su sredstva za kupovinu 2 ultrazvučna aparata za potrebe Opšte Bolnice  Nikšić, kao i sanacija IV paviljona Specijalne bolnice za plućne bolesti-Brezovik
  • I zaposleni u kompaniji su takodje svjesni svoje uloge u doprinosu lokalnoj zajednici, pa je ove godine, na Dan jubileja kompanije, formiran Klub dobrovoljnih davalaca krvi.