VOLONTERI ZRAČKA NADE

SPECIJALNO PRIZNANJE ZA SVESRDAN DOPRINOS RAZVOJU DRUŠTVA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE

volonteri

VOLONTERI ZRAČKA NADE, UDRUŽENJA RODITELJA DJECE I OMLADINE SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – Pljevlja

NAVOD IZ NOMINACIJE OD STRANE NVO STAZE IZ PODGORICE, TAKOĐE RODITELJSKOG UDRUŽENJA, KOJI SU IH I PREDLOŽILI ZA NAGRADU:

„Izdvajamo njihovu motivaciju da se druže sa djecom sa smetnjama u razvoju, zasnovanu na vrijednostima razumijevanja, poštovanja sebe i drugih, ljubavi, dobrote, dobrim namjerama i željama i za sebe i za druge.

Oni ne traže pohvale, njima su dječji osmjesi najveća nagrada.

Njihov doprinos razvoju filantropije u Crnoj Gori je ogroman jer su pokazali da uprkos predrasudama i nevjerici vezanim za mogućnost razvoja volonterizma u našem društvu, postoje oni koji su, uprkos svim problemima i teškoćama sa kojima se susrijeću danas, spremni da dio svog vremena posvete i pruže podršku onima kojima je ta podrška potrebna.

Oni su hrabri i požrtvovani, oprezni, vrijedni, pažljivi, strpljivi.

Pružili su djeci sa smetnjama u razvoju radost življenja, promjene u životu, raznovrsnost, i mogućnost druženja sa vršnjacima.

S druge strane, volonteri su kroz druženje sa djecom sa smetnjama u razvoju obogatili svoje ličnosti i naučili da poštuju različitosti.

Pokazali su zajednici da, kada govorimo o djeci sa smetnjama u razvoju, treba govoriti o njihovim mogućnostima, a ne o njihovim smetnjama, tako da su na taj način doprinijeli rješavanju problema integracije djece sa smetnjama u razvoju u društvenu zajednicu.

A na jedno od pitanja iz samog formulara za nominovanje, koje glasi: „Ukoliko ste upoznati, navedite koliki je okvirni iznos uloženih ili prikupljenih sredstava/davanja  osobe koju predlažete“,  dobili smo odgovor za pamćenje: „Volonteri su donirali svoje vrijeme, ljubav i pažnju tako da se to ne može izraziti novčano. Oni nisu donirali novac, oni su nesebično darivali sebe.“