ALEN EFOVIĆ

SPECIJALNO PRIZNANJE ZA HUMANITARNI RAD

iskra2011 (39)

Alen Efović prima specijalno priznanje za humanitarni rad od Milice Šćepanović, iz Prvog udruženja roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Podgorica

Gospodin Efović koji živi i radi u Parizu, već godinama unazad ustupa apartmane koje ima u Baru, djeci sa smetnjama u razvoju, pronalazeći načine da obezbijedi sve što je potrebno za nezaboravan odmor djece na moru. A mnogima od njih to bude prvi put u životu da vide more.

Predlažući Alena Efovića, rekli su:

“Alen Efović, iskra nad crnogorskim nebom, ili bolje reći čovjek velikog srca koji je tudju nemoć pretočio u radost postojanja, na jedinstven način, a u koji sam se po prvi put uvjerila u dvadesetogodisnjoj novinarskoj praksi. Najprije kao majka koja već 25 godina ima kćerku u invalidskim kolicima. Iskreno nisam vjerovala da tako nešto postoji. Imala sam čast da se uvjerim da jedan čovjek može, uz pomoć malobrojnih da doda impuls života mnogobrojnima, koji zbog svog hendikepa, ispšstaju, jer nisu i ne izgledaju kao većina. U Alenovoj familiji, oni sa kojima se surovo život poigrao, su glavni likovi koji zaborave da ne hodaju, da ne vide, da ne čuju, da su u svom svijetu koji malo ko razumije, već da žive kao sav ‘normalan’ svijet.” (ZORICA COCOVIĆ, novinarka regionalne TV Čačak)

iskra2011 (43)

U nominaciji roditeljskog udruženja djece sa smetnjama u razvoju stoji:

„Filantropski doprinos gospodina Efovića koji naše udruženje procjenjuje kao najvažniji je taj što je prepoznao način na koji treba pružati podršku razvoju inkluzivnog društva i što je realizovao konkretne aktivnosti da djeca sa smetnjama u razvoju i drugih marginalizovanih grupa da borave na moru u njegovim apartmanima u Baru i druže se sa drugom djecom. Gospodin Efović je na taj način pokazao da svaki pojedinac može da da doprinos u skladu sa svojim mogućnostima.

Mislimo i da je važno to što se trudio da organizuje zabavni život sve djece i da im pruži priliku da se upoznaju djeca iz raznih država jer je to ono što ova djeca rijetko imaju priliku da rade u svom životu.

Pored svog ličnog doprinosa aktivirao je i druge ljude iz Bara da se uključe u realizaciju ove aktivnosti i na taj način povećao nivo svijesti zajednice o pravima djece sa smetnjama u razvoju.

Zajedno sa ljudima istih razmišljanja, osnovali su NVO „Humanitarna familija“ i svi članovi ove organizacije su se angažovali i ustupaju svoje apartmane za ljetovanje djece iz marginalizovanih grupa.  Ove akcije su imali široki odjek jer su na taj način svi članovi lokalne zajednice shvatili da treba da se uključe i daju svoj doprinos integraciji marginalizovanih grupa u društvenu zajednicu“