SVETLANA DUJOVIĆ

SPECIJALNO PRIZNANJE ZA IZUZETNU POSVEĆENOST I ISTRAJNOST U RAZVOJU INKLUZIVNOG DRUŠTVA

Svetlana je jedan od osnivača i predsjednica udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju „zračak nade“, u Pljevljima. Mislimo da su njene zasluge najbolje opisali sami roditelji iz udruženja, koji su Svetlanu i nominovali, pa mi dozvolite da pročitam:

„Razmišljajući koga da predložimo za nagradu, nismo ni bili svjesni, da je ispred nas osoba jedinstvena po svom filantropskom doprinosu, koja je zaslužna za sve ono što danas jesmo. Bio je dug Svetlanin put borbe za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju – put koji je prije deset godina bio veoma trnovit, i na kome je vrlo često bila usamljena u borbi za ostvarenje prava djece sa smetnjama u razvoju.

Svetlana je, prepoznavajući potrebe naše djece, znala da ih aktuelizuje i da da inicijativu društvenoj zajednici, i svim akterima koji su pozitivno uticali na samo obezbjeđenje zadovoljenja tih potreba. Uspjela je da djeci i omladini sa najtežim smetnjama omogući ostanak u svojim porodicama, jer je uspjela da razvije čitav niz socijalnih servisa na lokalnom nivou. Mijenjala je svijest gradjana, gradeći temelje za socijalnu sredinu bez predrasuda, za zdravo društvo spremno na prihvatanje razlika.