ANKA DJURIŠIĆ

SPECIJALNO PRIZNANJE ZA GRAĐANSKI DOPRINOS

anka-djurisic (1)

Kada je riječ o osobama poput gospodje Anke Djurišić jako je teško izdvojiti motiv i reći sa potpunom sigurnošću šta je to što me motiviše da je predložim! Gospodju Djurišić poznajem duži niz godina i mogu da kažem da je obilježila vrijeme u kojem živi zbog svoga nesebičnog zalaganja, ogromne energije i entuzijazma koji ulaže za što veće ostvarenje prava djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Prepoznala je već odavno probleme sa kojima se ovaj veoma ranjivi dio populacije susreće i svojim radom je uticala na donošenje mnogih odluka, mijenjanje stavova, jednom riječju iznoseći u javnost probleme djece i omladine sa smetnjama u razvoju digla je glas ispred mnoge djece, njihovih roditelja i obezbijedila im mnogo kvalitetniji život, mnogo veće učešće u društvenom životu zajednice u kojoj žive.

Lokalna zajednica u kojoj živi i radi gospodja Anka Djurišić je prepoznala u njoj čovjeka sa velikom energijom, znanjem i iskustvom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju. Gospodja Anka je uspijela da jasno definiše probleme djece, njihovih porodica i same lokalne zajednice. Jasno je ukazala na situaciju u pogledu poštovanja i ostvarivanja osnovnih prava djece sa smetnjama u razvoju. Obezbijedila je u udruzenju „ Staze“ socijalne servise podrške djeci i time im značajno unaprijedila kvalitet života.

anka-djurisic (2)