CRNOGORSKI TELEKOM 

SPECIJALNO PRIZNANJE ZA KORPORATIVNU FILANTROPIJU

Telekom

Ove godine Crnogorskom Telekomu uručeno je specijalno priznanje za doprinos opštem dobru u godini za nama:

 

  • Donacija dva opremljena sanitetska vozila marke Dacia Logan Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, vrijednosti 34,000 eura
  • Podrška akciji prikupljanja sredstava Doma Zdravlja Cetinje za kupovinu mamografa, u iznosu od 5,000 eura
  • Akcija „15 televizora za 15 vrtića“, koju je Telekom organizovao u saradnji sa Udruženjem Roditelji. (Procijenjena vrijednost donacije je preko 7,000 eura)
  • Ustupanje poslovnih prostorija na Cetinju na korišćenje Fakultetu likovnih umjetnosti, nakon što je zgrada Ruskog poslanstva, u kojoj se Fakultet nalazio, devastirana usljed požara . Takođe, Fakultet je oslobođen mjesečnih troškova po osnovu korišćenja prostorija, jer je Telekom preuzeo jednogodišnju obavezu plaćanja režija nastalih po tom osnovu.
  • Nastavak omogućavanja besplatnog ADSL interneta u svim osnovnim i srednjim školama u Crnoj Gori

Telekom

Varvara Lješković, direktorica marketinških i korporativnih komunikacija Crnogorskog Telekoma.