REDAKCIJA WEB MAGAZINA “GUSINJE-PLAV” IZ NJUJORKA

NAGRADA ZA DOPRINOS DIJASPORE

web magazin

Čovjek velikog srca porijeklom iz Gusinja (kako je to u nominacija kazala Asmina Omeragić iz fondacije Euro za Gusinje), Rafet Hot je preko ovog portala uspio  – kao direktni organizator ili  jedan od donatora – da prikupi zajedno sa saradnicima, u raznim humanitarnim akcijama  za bolesne i siromašne, zatim za sportska udruženja i klubove uglavnom iz Gusinja i Plava, skoro milion dolara od 2002. godine do sada .

Kao naročito vrijedne pažnje izdvajamo sljedeće akcije pomoći:

–   Dino Canović , prikupljeno $33.450.00

–   Anela Bicić – $141.770.00

–   Aldin Mujahodžić $29.542.00

–   Hava Feratović  $78.623.00

–   Gočevic Almin   $32.890.00

–   Osmančević  Jasminka i Jasmina  $39. 450.00

–   Sahmanović  Nadžija  $51. 280.00

–   Izgradnja puta Kruševo- Bor Radončića $30.220.00

–  Fudbalski Klub “Jezero”  $31.000.00

Svakog ljeta, za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, u saradnji sa NVU” HELP” iz Plava,  putem web magazine se organizuje prikupljanje sredstava za njihovo ljetovanje na moru.

Na web portalu se objavljuju javni apeli, pisma podrške ili zahvalnosti ne samo za sve gore navedene humanitarne akcije, već i informacije o drugim aktivnostima, koje su pokretali kako organizacije u dijaspori tako i u zavičaju.