Crnogorski Telekom AD Podgorica

Kao rezultat težnji Crnogorskog Telekoma da aktivno i konstantno doprinosi razvoju zajednice u kojoj posluje i čiji je dio, nastao je projekat ZA SVAKO DOBRO: konkurs za finansiranje društveno odgovornih projekata nevladinih organizacija, koji su od posebne važnosti za zajednicu, a odnose se na oblasti: edukacija, kultura i umjetnost; zaštita životne sredine, i socijalna inkluzija osjetljivih grupa.

Projekat ZA SVAKO DOBRO je osmišljen kao dugoročni projekat, započet 2014. god, kada su podržana 4 projekta u iznosu od 21,000 EUR, a ove godine je 35,000 EUR opredijeljeno za 6 projekata nevladinih organizacija.

Odluku o dodjeli sredstava donosi Komisija u čiji su rad, osim predstavnika Telekoma, uključeni i predstavnici medija, NVO sektora, predstavnici UNDP-ija – sve u cilju povećanja transparentnosti i želji da ovi subjekti svojim znanjem i stručnošću doprinesu da najkvalitetniji projekti dobiju podršku.

I upravo je ovakav način podrške organizacijama građanskog društva privukao pažnju Odbora za dodjelu nagrade, i bio prepoznat kao značajan iskorak u korporativnoj filantropiji kompanije.

Stoga pohvale CG Telekomu na unaprijeđenom pristupu, sa željom da ZA SVAKO DOBRO bude sve veći fond, u koji će možda i druge kompanije ulagati sredstva, ili možda pokrenuti slične projekte.