Dnevni list “Dan”

Kao i druge dnevne novine u Crnoj Gori, DAN redovno izvještava o održanim i najavljuje buduće humanitarne akcije, i u člancima koje objavljuje poziva na jačanje filantropije u društvu. Ono gdje se „Dan“ ističe u odnosu na druge medije jeste:

  • broj članaka koji izvještavaju o humanitarnim akcijama ili najavljuju humanitarne akcije – bilo ih je više od dvije stotine u prethodnoj godini,
  • način saradnje koju „Dan“ ima sa organizacijom „Banka hrane“ – naime, u toj saradnji, pored izveštavanja o donaciji, „Dan“ igra i značajnu ulogu u dopremanju humanitarne pomoći onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.

Dodatno, jasnim predstavljanjem teškoća u kojima se najugroženije porodice i pojedinci nalaze, „Dan“ upućuje i poziv zajednici da, takođe, pruži pomoć unesrećenima i njihove probleme čini vidljivim u situaciji u kojoj je najveća prepreka rješavanju problema upravo njihova nevidljivost.

Zahvalnicu je primila Vera Samolov, urednica kulture i zadužena za humanitarne akcije u DAN-u.