Komercijalna Banka AD Budva

Jedna od ključnih oblasti podrške Komercijalne banke AD Budva kada je u pitanju korporativna filantropija jeste obrazovanje, koje Banka prepoznaje kao ključno za napredak društva. Stoga već tri godine pružaju podršku talentovanim osnovcima kroz godišnju nagradu „Rastemo zajedno“, kojom stipendiraju po 10 osnovaca svake godine (u iznosu od 500 EUR po đaku godišnje), a koji se biraju putem javnog konkursa.

Banka podržava i NVO koje se bave humanitarnim radom, pa je tako u protekle tri godine podržala i akcije Banke hrane, kao i NVO Humanitarna familija, koja tradicionalno prvih deset dana u junu i u septembru, organizuje besplatno ljetovanje za djecu sa smetnjama u razvoju.

U maju 2015. godine donirana su sredstva NVO Specijalna Olimpijada i košarkaškom klubu Paramont  – oba udruženja se bave inkluzijom osoba sa invaliditetom kroz sportske aktivnosti, prije svega djece i omladine sa smetnjama u razvoju.