Prim. dr Radovan Raco Mijanović

Dobitnik ovog posebnog priznanja je 40 godina proveo u Crvenom krstu i Gorskoj službi spašavanja, i svojim posvećenim angažmanom zavrijedio: Zlatni znak Jugoslovenskog crvenog krsta; Zlatni znak Gorske službe spasavanja Crne Gore; Zlatni znak Planinarskog saveza Jugoslavije; Srebrni znak Crvenog krsta Njemačke; Medalju Gorske službe spasavanja Njemačke, i Medalju Crvenog krsta Crne Gore (dodijeljena prije samo par dana). Bio je član alpinističkih pohoda kao penjač i ljekar više od 15 puta (Mont Blan, Materhorn, Moteroza, Dolomiti, Bavarski alpi, Andi…) Bio je i dobrovoljni davalac krvi: PRIM. DR RADOVAN RACO MIJANOVIĆ.

Za tih 40 godina u Crvenom krstu Crne Gore i SRJ, doktor Mijanović je bio i predsjednik Crvenog krsta Crne Gore u dva mandata, kao i predsjednik Jugoslovenskog crvenog krsta, takođe u dva mandata. Za ovih osam rukovodećih godina u ratnim uslovima, bio je inicijator mnogih humanitarnih akcija vezanih za zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih lica – bio je veoma angažovan na prikupljanju pomoći i obezbijeđivanju donacija, kako kod stranih i domaćih organizacija, tako i kod pojedinaca i društava iseljenika. U to vrijeme, kao član komisije za hitne intervencije pri Međunarodnoj federaciji crvenog krsta, bio je u prilici da lakše obezbijedi pomoć za Jugoslovenski Crveni krst.

Pune 4 decenije, doktor Mijanović  je bio član Gorske službe spasavanja, od toga 15 godina njen načelnik i instruktor za prvu medicinsku pomoć. Učestvovao je u više od 50 spasilačkih akcija, spasavajući ljudske živote, materijalna dobra prilikom prirodnih nepogoda (akcije: Maganik/avionska nesreća; Prokletije, Durmitor, Subra; Komovi (spasavanje unesrećenih alpinista); Morača , Tara… (spasavanje davljenika).