Donatori i partneri

Fond za aktivno građanstvo

Privredna komora Crne Gore

Uprava za dijasporu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma