Kontakt

Za više informacija u vezi sa konkursom ili prijavom, možete se obratiti zaposlenima u fAKT-u putem e-maila: filantropija@faktcg.org ili telefona 020/665 600.

Popunjeni prijavni formular možete poslati na jedan od ova dva e-maila: filantropija@faktcg.org ili faktcg@gmail.org, a dodatnu dokumentaciju koju nemate u elektronskoj formi, možete poslati poštom na adresu:

Fond za aktivno građanstvo –fAKT
(za nagradu Iskra)
Vaka Đurovića 20/1 – Nova Varoš II
81000 Podgorica, Crna Gora