Kontakt

Za više informacija u vezi sa konkursom ili prijavom, možete se obratiti zaposlenima u fAKT-u putem e-maila: filantropija@faktcg.org ili telefona 020/665 600.

Popunjeni prijavni formular možete poslati na e-mail: filantropija@faktcg.org, a dodatnu dokumentaciju koju nemate u elektronskoj formi, možete poslati poštom na adresu:

Fond za aktivno građanstvo –fAKT
(za nagradu Iskra)
Vaka Đurovića 20/1
81000 Podgorica, Crna Gora