doc. dr Biljana Maslovaric, Predsjednica Upravnog odbora fAKT-a