Fondacija Gusinje – Specijalno priznanje za organizovani doprinos dijaspore