studentkinja Jelena Vucinic urucuje nagradu g-dinu Marku Lomparu