Obrasci za prijavu

Prijavni formular je poželjno popuniti u cjelosti, a svu dodatnu dokumentaciju (fotografije, izvještaje, štampane i video materijale) priključite uz prijavu.

Ukoliko predlažete privredno društvo za nagradu za DOPRINOS NA NACIONALNOM NIVOU – preuzmite Formular ND.

Ukoliko predlažete privredno društvo za nagradu za DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI – preuzmite Formular LZ.

Ukoliko predlažete iseljeničko udruženje za nagradu za DOPRINOS DIJASPORE – preuzmite Formular DD.

Ukoliko predlažete pojedinca za nagradu za INDIVIDUALNI DOPRINOS – preuzmite Formular ID.

Ukoliko predlažete novinara/ku ili medijsku kuću za SPECIJALNO PRIZNANJE ZA MEDIJSKI DOPRINOS – preuzmite Formular MD.

Ukoliko predlažete nevladinu organizaciju, grupu građana/ki, instituciju ili pojedinca za SPECIJALNO PRIZNANJE ZA GRAĐANSKI DOPRINOS OPŠTEM DOBRU – preuzmite Formular GD.

Za više informacija u vezi sa konkursom ili prijavom, možete se obratiti zaposlenima u fAKT-u putem e-maila: filantropija@faktcg.org ili telefona 020/665 600.

Za svakog pojedinca, privredno društvo, medij/novinara, instituciju ili iseljeničko udruženje koje predlažete za neku od nagrada ili specijalnih priznanja, popuniti poseban formular.

Popunjeni prijavni formular možete poslati do 03.novembra 2019. na e-mail: filantropija@faktcg.org, a dodatnu dokumentaciju koju nemate u elektronskoj formi, možete poslati poštom na adresu:

Fond za aktivno građanstvo –fAKT
(za nagradu Iskra)
Vaka Đurovića 20/1
81000 Podgorica, Crna Gora